COVID-19  Cook Island  Translation 

Updated 19 March 2020 

KUKI ‘AIRANI TRANSLATION

Au Karere Pū’apinga no runga i te toto’a o te maki COVID - 19 Coronavirus

  • Ko te ma’ata’anga i te toto’a ō te COVID-19 ka nā roto te reira i te ‘uāvare i roto i te mareti’e, e te mare, nō reira ko te rāvenga meitaki i te tāpū atu i teia toto’a’anga, ka nā roto i te no’o’anga ki te kainga me maki koe, mareti’e e te mare’anga ki roto i tō'ou po’o rima, ma te tāmā meitaki i tō'ou ngā rima (ma te tāmarō meitaki tikāi i te reira).

  • Me kua manamanatā koe, e ka ‘inangaro kimi tauturu koe mei ko mai i te tu’anga rapakau maki, e rīngi atu i te Healthline i runga i te nūmero tereponi 0800 358 5453 tei ‘akataka’ia nō te maki COVID-19 anake.

  • E au ‘akamatakite’anga tēta'i nō te aronga e anoano nei i te teretere atu ki va’o ake i teia Patireia, nō reira e ‘ākara meitaki i teia ngā tu’anga i runga i te ‘ātuitui roro uira,Safe travel website, e pēra te IATA Travel Centre website i mua ake i tō'ou tere.

  • Nō te au tuatua tika e te au karere ‘ōu te ka ‘irinaki tātou: ‘ātoro atu i te ‘ātuitui roro uira https://covid19.govt.nz/

WASH YOUR
HANDS OFTEN!

You can protect yourself and the people you live with by cleaning your hands frequently throughout the day.
Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands. 

  • Facebook Basic Black
For Life-Threatening
Emergencies Call 111

Pacific Health Service Hutt Valley,

1 Hewer Crescent, PO Box 35 027, Naeane, Hutt Valley, 5011.

Addresss: 1 Hewer Crescent, Naenae, Hutt Valley   |  Phone: (04) 577 0394  |  Fax: (04) 577 0458  |  Email: info@phshutt.co.nz

© 2019 for Pacific Health Service Hutt Valley. Proudly redesigned by Set Creative Wellington