top of page

COVID-19  Kiribati Translation 

kiribati-flag-1024x569.jpg

Updated 19 March 2020 

KIRIBATI TRANSLATION

Katanoata aika a kakawaki i bukin te COVID-19 ao butin te Coronavirus

  • E buti te Covid-19 man te timtim n ran ke bururu man te matie ao te bekobeko, ngaia are te kabane n tamaroa i bukin totokoan butina bwa ngkana ko aoraki ao ko riai n tiku ni mwengam. matie ao bekobeko nakon manokun baim, teboki baim ma te tobu, ao mani kamwaui raoi.

  •  Ngkana iai tabeaiangam ao ko kainnanoai anga ni buobuoki man botaki ni kuakua, tarebonia te Healthline i aon namban te Covid -19 ae 0800 358 5453 ae akea boona ao e uki n taai nako 24 te aoa, 7 te bong n te wiiki.

  • A rinanoaki mani kakabouaki katanoata i bukin boborau ma mamananga ngaia te bubuti  bwa kama kakaonimaki n tuoa Safe travel website ao te botaki ni kiba n te aonnaba ae IATA Travel Centre website ngkana iai managami nakon aba ianena.

Hand Hygiene

WASH YOUR
HANDS OFTEN!

You can protect yourself and the people you live with by cleaning your hands frequently throughout the day.
Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands. 

bottom of page