COVID-19 Samoa Translation 

Updated 19 March 2020 

GAGANA SAMOA  

O FE’AU TAUA E UIGA I LE COVID – 19 CORONA VIRUS

O le COVID – 19 e matua pepesi tele i le taimi e te tale pe mafatua ai, o le mea la e puipuia ai le pesia o isi tagata, o lou nofo lelei i le fale pe a e fa’alogo atu e te ma’i. Ia e tale pe mafatua foi i lou ogalima, ma ia fufulu mama ou lima i se fasimoli ma solo mama lelei.

Afai e iai se tulaga e te popole ai i so’o se mea, pe iai fo’i sau fesili, e iai le numera a le COVID – 19  o le 0800 358 5453 e te vili ai, e leai se totogi ma e avanoa foi e fesoasoani ia te oe mo le 24 itula 7 aso o le vaiaso.

O tulaga o femalagaa’iga, o lo’o aiaia pea ma fesuia’i e tusa ai ma puipuiga o le pepesi o le fa’ama’i. Fa’amolemole siaki le Safe travel website ma IATA Travel Centre website pe afai o le a e malaga i atunu’u i fafo.

 Mo tulaga uma lata mai o lenei fa’aaliga, va’ai le https://covid19.govt.nz/

ADHB-Covid19-A5-info-card-Samoan_Page_1.
ADHB-Covid19-A5-info-card-Samoan_Page_2.
For Life-Threatening
Emergencies Call 111

Address: 1 Hewer Crescent, Naenae, Hutt Valley  |  Phone: (04) 577 0394
 Fax: (04) 577 0458  |  Email: info@phshutt.co.nz

PO Box 35 027, Naenae, Hutt Valley, 5011

© 2019 for Pacific Health Service Hutt Valley. Proudly redesigned by Set Creative Wellington